Další zamilované citáty

Láska je štěstí, které si věnujeme navzájem.
George Sandová 1804-1876
Umět milovat, znamená umět všechno.
Anton Pavlovič Čechov 1860-1904
Jak dlouho zůstaneme mladí? Tak dlouho, pokud budeme milováni.
Dante Alighieri 1265-1321
Pravá láska není o tom, co se na nám na druhém líbí, jako spíš o tom, co se nám na něm neoškliví.
Wilhelm Busch 1832-1908
V pravé lásce duše objímá tělo.
Friedrich Nietzsche 1844-1900
Štěstí lásky je vždy přímo úměrné strachu, že o ni přijdeme.
Stendhal 1783-1842
Láska je u zrodu všech velkých činů.
Jan Kollár 1793-1852
Nemám strach milovat, to lásky se bojím.
Carlo Goldoni 1707-1793
Šťastná je duše, která miluje.
Johann Wolfgang Goethe 1749-1832
Milovat a přitom si zachovat všech pět smyslů pohromadě, to je nad síly člověka.
August Comte 1798-1857
To, co utužuje lásku milenců, je neustálé nebezpečí jejich rozchodu.
Hans Christian Andersen 1805-1875
Láska je jako oheň, když přestaneš přikládat, vyhasne.
Michail Jurjevič Lermontov 1814-1841
Láska se rodí z očarování.
Percy Bysshe Shelley 1792-1822
Život není nikdy tak krátký, abychom se nestihli zamilovat.
neznámý autor
Láska je velké v malém a malé ve velkém. Její dokonalost spočívá v detailu.
Gustave Coubert 1819-1877
Láska jsou schody, po kterých stoupáme k boží podobě.
Friedrich Schiller 1759-1805
Krása je nutností jen tam, kde není dost lásky. Kde je láska, tam je krása zbytečností.
Ivan Alexandrovič Gončarov 1812-1891
Nic nás nepřibližuje blíž k nebi než láska.
George Gordon Byron 1788-1824
Někdy stačí jen malý kousek naděje, aby se zrodila velká láska.
Stendhal 1783-1842
Zamilovat se je mnohem poetičtější než psát verše.
Gilbert Keith Chesterson 1874-1936
Milovat je krásné také proto, že je to tak složité.
Rainer Maria Rilke 1875-1926
Kdo miluje, srdce své neunese.
Fráňa Šrámek 1877-1952
Opravdový způsob milování jakékoli bytosti, spočívá v uvědomění si, že bychom ji mohli ztratit.
Gilbert Keith Chesterson 1874-1936
Lásce se móda protiví, touží být nahá.
František Gellner 1881-1914
Poezií života je láska.
Svatopluk Čech 1846-1908
Rozum je lékařem lásky, ale láska jej za rádce neuznává.
William Shakespeare 1564-1616
Toužit po lásce ještě neznamená milovat.
Julius Zeyer 1841-1901
Nemoc je nakažlivá, kéž by tak byla i láska!
William Shakespeare 1564-1616
O nás