Další citáty o přátelství

Přítel je tu od toho, aby Ti stál po boku, když chybuješ. Když máš pravdu a děláš věci správně, stojí tam všichni
Mark Twain 1835-1910
Směňovat stará přátelství za nová je stejně pošetilé jako měnit plody za květy.
Marcus Tullius Cicero 106 př.n.l- 43 př.n.l.
Přátelství umocňuje radost a zmenšuje bolest na polovic.
Francis Bacon 1561-1626
Přátelství nezná ani otroků ani pánů. Přátelství žije z rovnosti.
Ivan Alexandrovič Gončarov 1812-1891
Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.
turecké přísloví
Rána, kterou Ti zasadí přítel, je rána, která se nehojí.
africké přísloví
Kdyby psi dokázali mluvit, ztratili bychom i své poslední přátele.
Sofoklés 496 př.n.l.- 406 př.n.l.
První, co člověku příroda poskytne je přítel.
Lope de Vega 1562-1635
Přítel není ten, kdo Tě polituje, přítel je ten, kdo Ti pomůže.
neznámý autor
Zatímco nemocné tělo potřebuje lékaře, churavá duše si žádá přítele.
Menandros 342 př.n.l.- 291 př.n.l.
Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele.
anglické přísloví
Skutečné přátelství je jako květina, která roste velmi pomalu a musí vytrpět četné rány a nepřízně osudu, než je hodna svého jména.
George Washington 1732-1799
Přítel všech- přítel nikoho
Aristotelés 384 př.n.l.- 322 př.n.l.
Přátelé mají přednost před králem.
Voltaire 1694-1778
Člověk umírá tolikrát, kolikrát přijde o přítele.
Francis Bacon 1561-1626
Falešný přítel je jako kočka- zpředu líže, za zády škrábe.
slovinské přísloví
Mít rád, toť víc než milovat.
William Shakespeare 1564-1616
Upřímný přítel je ten, který Ti řekne pravdu do očí, který Tě, když je třeba,napomene. Takového přítele si važ!
Božena Němcová 1820-1862
Přátelství je jako peníze- snadněji jej vytvoříme, nežli uchováme.
Samuel Butler 1835-1902
Nikdy nic nevysvětlujte, přátelé to nepotřebují a nepřátelé Vám beztak neuvěří.
Elbert Hubbard 1856-1915
Nemůžeme-li sdílet svou radost s přáteli, je to jen poloviční radost.
Hans Christian Andersen 1805-1875
Raději buď s přítelem trpělivý, nežli bys jej měl ztratit.
arabské přísloví
Přátelství, to je jediný tmel, který drží a bude držet svět pohromadě.
Woodrow Wilson 1856-1924
Ten, kdo kdy opustí smutného přítele, nezaslouží si dělit se o jeho radost.
Gaius Valerius Cattulus 84 př.n.l.- 54 př.n.l.
Láska je přátelství s křídly a láska je přátelství bez nich.
(George Gordon Byron 1788-1824
Přátelství, které mohlo skončit, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím.
Jeroným Pražský 1379-1416
Při výběru svých přátel, nemůže být jeden nikdy dost opatrný.
Oscar Wilde 1854-1900
Láska a přátelství Tě nikdy nezklamou, zklame Tě jedině člověk.
neznámý autor
Jeden dobrý přítel je víc než sto příbuzných.
Marcus Tullius Cicero 106 př.n.l- 43 př.n.l.
Přátelství nevylučuje skutečnost, že se můžete cítit sami, ale dělá vaši cestu snazší.
neznámý autor
Chval přítele přede všemi, ale kárej ho jen mezi čtyřma očima.
Leonardo da Vinci 1452-1519
Je krásné být bohatý, je skvělé být silný, ale ze všeho nejlepší je být milován spoustou přátel.
Euripidés 480 př.n.l.- 406 př.n.l.
Přátelství, to je souhra dvou citlivých a čestných lidí.
Voltaire 1694-1778
Nepoznáš přítele, dokud se s Tebou neprolomí led.
eskymácké přísloví
Nedovolte, aby malá hádka zničila velké přátelství.
Dalajláma
Nepotřebujeme ani tolik přátele, jako spíš vědomí, že nám má kdo pomoci, když budeme potřebovat.
Epikúros 341 př.n.l.- 270 př.n.l.
Odsuzuji-li nedostatky svých přátel, neznamená to, že je přestanu mít rád.
Jack London 1876-1916
Žít s někým a žít někým je velký rozdíl. Existují lidé, kterými můžeme žít, bez toho, abychom žili s nimi a naopak. Spojení těchto dvou věcí pak umožňuje pouze čisté přátelství a láska.
Johann Wolfgang Goethe 1749-1832
Jste-li šťastni, je snadné nalézt přítele, jste–li nešťastní, je to ještě snazší.
Démokritos 460 př.n.l.- 390 př.n.l.
Není nic nebezpečnějšího, nežli hloupý přítel. To už raději míti moudrého nepřítele.
Jean de La Fontaine 1621-1695
Nemůžeš považovat za přítele nikoho, s kým jsi před tím nesnědl lžičku soli.
Martin Luther 1483-1546
Bez mnohého se člověk obejde, ale neobejde se bez člověka.
Jules Verne 1828-1905
Každý soucítí s přítelovým neúspěchem, ale být šťastný z přítelova úspěchu- to si žádá skutečně dobrou povahu.
Oscar Wilde 1854-1900
Měj srdce vždy na levém, ale přesto na pravém místě!
neznámý autor
První zákon přátelství nám káže, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý pak praví, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen.
Voltaire 1694-1778
S ostatními nás pojí dobrota srdce, protože ze zištnosti ještě nikdy žádné přátelství nevzešlo
August Comte 1798-1857
Dobrý přítel je jako druhé já.
Marcus Tullius Cicero 106 př.n.l- 43 př.n.l.
Láska je jen nedostatkem chuti a dobré vůle k přátelství.
Marcel Proust 1871-1922
Přátelství postavené na obchodu je mnohem lepší než obchod postavený na přátelství.
John Davison Rockefeller 1839-1937
Přítel je ten, před kým mohu přemýšlet nahlas.
Ralph Waldo Emerson 1803-1882
O nás