Další citáty o lásce

Láska je největší odvaha na světě.
Buddha
Láska se rodí z maličkostí, ze kterých pak žije, na které umírá.
George Gordon Byron 1788-1824
Láska nezná stáří.
Stendhal 1783-1842
Každý žil tolik, kolik miloval.
Lev Nikolajevič Tolstoj 1828-1910
Láska je absolutní soustředění ducha na jediný předmět.
Denis Diderot 1713-1783
Božská je teorie lásky, ďábelská pak její praxe.
William Shakespeare 1564-1616
Když jsme mladí, ztrácíme kvůli lásce rozum, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.
François-Auguste-René de Chateaubriand 1768-1848
Málo miluje ten, kdo musí ještě navíc slovy vyjádřit, jak moc miluje.
Dante Alighieri 1265-1321
Přizpůsobovat se jeden druhému není ani tak láska, jako spíš ztráta osobnosti.
August Comte 1798-1857
Láska se jako slza rodí v očích a dopadá k srdci.
české přísloví
Láska nikdy nepotřebuje, ale dává, nikdy neprotestuje, vždy strádá, nikdy se za sebe nemstí.
Mahátma Gándhí 1869-1948
Žít s někým a žít v někom není to samé. Jsou lidé, kteří v nás žijí, bez toho, aby žili s námi a naopak. Spojení těchto dvou věcí je pak možné pouze v ryzím přátelství a lásce.
Johann Wolfgang Goethe 1749-1832
Když nenávidím, jsem tím chudší. Když miluji, stávám se bohatším tou věcí, jíž miluji.
Friedrich Schiller 1759-1805
Láska je jako pavučina, nemůžeme se jí stále vyhýbat, abychom v ní nakonec neuvízli.
Friedrich von Bodenstedt 1819-1892
První láska, to je los, který nevyhrává, ale zato si celý život pamatuješ jeho číslo.
Emile Zola 1840-1902
Milovat a udržet si lásku, to je ta nejlepší možnost. Milovat a lásku ztratit je pak druhá nejlepší.
Alfred de Musset 1810-1857
Láska je chvilková nepostradatelnost jednoho po milovaném.
Charles Dickens 1812-1870
Najít lásku je báječné, ale nehledat a získat je mnohem lepší.
William Shakespeare 1564-1616
Láska začíná tím, že se člověk cítí být sám a končí, když člověk touží být sám.
Lev Nikolajevič Tolstoj 1828-1910
Milovat nestačí, teprve kdo miluje svého bližního více, než sám sebe se cítí být božsky milován.
Buddha
Pravá láska je, když máme větší radost z druhého než ze sebe samého.
Mahátma Gándhí 1869-1948
Hlad a láska jsou největšími hybateli lidských dějin.
Buddha
Zeptáš-li se mudrce na to,co je to láska, řekne Ti, že láska je kladný projev nenávisti.
Giacomo Casanova 1725-1798
Láska je jediná a největší nepřemožitelná moc na světě.
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 1821-1881
Láska neunavuje, to jenom milenci jsou únavní.
Pierre-augustin Caron de Beaumarchais 1732-1799
Láska je nejušlechtilejší a nejstarší ze všech božství,láska je pramenem všech ctností.
Platón 427 př.n.l.-347 př.n.l.
Každého milovat, to je to samé, jako nemilovat nikoho.
Antal Stašek 1843-1931
Láska nám musí chutnat- ne jen dráždit naše chutě.
Marcel Proust 1871-1922
Láska je hřející plamen, vášeň je ničivý oheň.
Aert van der Neer 1603-1677
S láskou se zvedám i padám k zemi.
Alexander Sergejevič Puškin 1799-1837
Nikdo, kdo miluje doopravdy, to nikdy neví určitě.
Erasmus Rotterdamský 1467-1536
Předposlední etapou lásky je nenávist, pak už přichází jen nové láska.
François-Auguste-René de Chateaubriand 1768-1848
Nic neposílí lásku tak, jako nástrahy a překážky.
Lope de Vega 1562-1635
Láska je nejgeniálnější myšlenkou srdce.
Paul Gauguin 1848-1903
Musíme si být trochu podobní, abychom si mohli rozumět, ale musíme být i trochu rozdílní, abychom se milovali.
Jean Jacques Rousseau 1712-17778
Kapka lásky znamená víc, než celý vodopád zlata
Friedrich von Bodenstedt 1819-1892
Jde-li o lásku, pak ani hodně není dost.
Pierre-augustin Caron de Beaumarchais 1732-1799
I železná láska jednou zreziví.
neznámý autor
Kdyby byl člověk schopen milovat všechny lidi na zemi, nosil by v sobě celý svět.
Friedrich Schiller 1759-1805
Nerozdělávejte ohně a nespálíte se, zřekněte se lásky a nepoznáte žal
Buddha
Raději budu žít bez štěstí, nežli bez lásky!
William Shakespeare 1564-1616
Úcta má své hranice, ale láska žádné nemá.
Michail Jurjevič Lermontov 1814-1841
Člověk bez lásky, to je člověk bez Boha. Bez Boha a bez lásky, co pak zbude z člověka?
Johann Heinrich Pestalozzi 1746-1827
Láska přichází tiše, ale při odchodu práská dveřmi.
neznámý autor
Po lásce, tím nejkrásnějším, je mluvení o lásce.
Louise Labé 1520-1566
Lidstvo by bez lásky nepřežilo jediný den.
neznámý autor
Milujeme pouze proto, abychom milovali, pro nic víc.
Moliére 1622-1673
Nejlepším způsobem, jakým lze poznat Boha je milovat co nejvíce věcí.
Vincenc Van Gogh 1853-1890
Srdce nic neprodává a ani nic nekupuje.
Josef Kajetán Tyl 1808-1856
Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
František Palacký 1798-1876
Člověk vždy stále dychtí po opaku toho, koho miluje.
Carlo Goldoni 1707-1793
Život bez práce je nudný, ale teprve bez lásky se stává nesnesitelným.
Paul Gauguin 1848-1903
Láska je znásobené přátelství v tom smyslu, že zatímco přátelství vyhledává užitek, láska se jej dobrovolně zříká.
Henry Fielding 1707-1754
Nejde o to, lásku kázat, ale prokazovat ji.
neznámý autor
Opravdu milovat znamená všechno dát a nic za to nežádat.
neznámý autor
Z manželské lásky se lidstvo rodí, přátelskou láskou se posiluje a prodejnou láskou se kazí a stává nízkým.
Francis Bacon 1561-1626
Pro hlupáky je láska jedinou příležitostí, jak vyrůst ve vlastních očích.
Honoré de Balzac 1799-1850
Láska je umění pokory a odpuštění.
Ernst Moritz Arndt 1769-1860
Láska, to jsou sklony k obětem pro druhého.
Giordano Bruno 1548-1600
Cesta není dlouhá, pokud milujete osobu, se kterou po ní kráčíme.
africké přísloví
Láska propůjčuje své jméno i vztahům, s nimiž má společného asi tolik, co král s králíkem.
Francois de la Rochefouculd
Peníze vám lásku koupit nemohou, avšak zlepšují vaše postavení při vyjednávání.
neznámý autor
Láska je jako měsíc: když neroste, zmenšuje se.
Paul Valéry 1781-1945
O nás